Dnevni hidrološki izvještaj

20/6/2014

RIJEKA
STANICA
TEND
VODOSTAJ (cm)
DNEVNA TENDENCIJA (cm)
PROTOK (m3/s)
TEMP. VODE (C)
DUNAV
Batina
148
-24
1998
...
Dalj
375
-24
2670
...
Vukovar
196
-20
2755
21,7
Ilok
222
-22
2829
...
DRAVA
Botovo
111
-39
445
16,8
Terezino Polje
-169
17
610
19
Donji Miholjac
91
-34
591
19,5
Osijek
45
-37
...
...
MURA
Mursko Središće
188
-12
147
...
SAVA
Jesenice
-181
-2
96,7
...
Zagreb
-244
-4
128
...
Crnac
-95
-4
...
...
Jasenovac
119
-13
453
...
Mačkovac
280
2
552
...
Davor
293
13
672
...
Slavonski Brod
141
7
683
22
Slavonski Šamac
-8
31
...
...
Županja
215
29
884
...
SUTLA
Zelenjak
48
-1
0,86
...
KRAPINA
Kupljenovo
38
-1
1,2
...
KUPA
Kamanje
...
...
...
...
Karlovac
-59
-2
...
...
Jamnička Kiselica
76
0
62
...
UNA
Kostajnica
110
7
198
...
NERETVA
Metković
76
-14
...
13,3

 

 

Legenda:

SIMBOL
opadanje
porast
stagnacija
100
Pripremno stanje
200
Redovna obrana
300
Izvanredna obrana
400
Izvanredno stanje