Dnevni hidrološki izvještaj

18/4/2014

RIJEKA
STANICA
TEND
VODOSTAJ (cm)
DNEVNA TENDENCIJA (cm)
PROTOK (m3/s)
TEMP. VODE (C)
DUNAV
Batina
94
-7
1685
...
Dalj
316
-8
2250
...
Vukovar
139
-11
2326
...
Ilok
166
-10
2279
...
DRAVA
Botovo
199
6
691
9,8
Terezino Polje
-129
1
712
...
Donji Miholjac
144
-6
714
9
Osijek
78
-4
...
...
MURA
Mursko Središće
188
-6
157
...
SAVA
Jesenice
-143
-2
149
...
Zagreb
-198
-3
202
...
Crnac
66
13
...
...
Jasenovac
299
70
798
...
Mačkovac
383
40
803
...
Davor
396
52
963
...
Slavonski Brod
231
40
976
12
Slavonski Šamac
153
136
...
...
Županja
347
116
1283
...
SUTLA
Zelenjak
63
-3
2,07
...
KRAPINA
Kupljenovo
49
-2
2,05
...
KUPA
Kamanje
98
-13
46,4
...
Karlovac
76
-22
...
...
Jamnička Kiselica
158
-3
160
...
UNA
Kostajnica
214
80
493
...
NERETVA
Metković
84
4
...
10,6

 

 

Legenda:

SIMBOL
opadanje
porast
stagnacija
100
Pripremno stanje
200
Redovna obrana
300
Izvanredna obrana
400
Izvanredno stanje